หญ้าแฝก

ธุรกิจหญ้าแฝก

ร้านภูติภัทร์หญ้าแฝก จำหน่ายขายหญ้าแฝก ราคาถูก เพียงต้นละ 30 สตางค์ ปลีกและส่ง และมีจำหน่ายตลอดทั้งปี รับเหมาปลูกหญ้าแฝกอีกด้วย เรื่องหญ้าแฝกต้องที่ร้านภูติภัทร์หญ้าแฝกนี้เลย เรามีให้บริการไม่ว่าจะเป็น พ้นธ์ุหญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน ใหลูกค้าทุกท่านเพื่อนำไปปลูกหรือนำไปขยายพ้นธ์ุต่อ เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี ติดต่อได้ทางไลน์ไอดี wisan252725 หรือทางโทรศัพท์ 063-481-4573 (วิสันต์)

หญ้าแฝก

หญ้าแฝก เป็นพืชชนิดหนึ่งที่คลายๆหญ้าและต้นก้าพ้นธ์ุข้าว เป็นหญ้าที่นิยมนำมาปลูกในที่การเกษรได้ดี ปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Vetiver Grass หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรากยาวฝังลงดินดำตรงๆและแนบกับพื้นดิน ลำต้นเป็นป้องๆใบแหลมยาว เป็นกอใหญ่และสามารถขยายพ้นธ์ุได้ง่ายๆ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ๆมีน้ำอุ้มขังและในสะภาพดินที่แห้งแล้ง การดูแลก็ไม่ยากเหมาะกับทุกสะภาพดินในประเทศ การที่หญ้าแฝกถูกนำมามาปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อยึดเกาะดินได้เป็นอย่างดี เพียดกันแน่นไม่แผ่ขยายออกด้านข้าง และไม่ต้องดูแลมากอีกด้วย

รับปลูกหญ้าแฝก
รับปลูกหญ้าแฝก

ขั้นตอนการปลูกหญ้าแฝก


หญ้าแฝกจะมี 2 สายพันธ์ คือ หญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน หญ้าแฝกนั้นเป็นพืชที่มีอายุยืนนาน จะขึ้นเป็นกอใหญ่ ใบมีลักษณะขอบขนานแคบปลายแหลม มีความยาว 30-80 เซนติเมตร และมีความกว้าง 5-10 เมนลิเมตรยังขยายพันธ์ได้ 2 แบบ ได้แก่ไม่อาศัยเพศ การแตกหน่อจากลำต้นใต้ดิน หรือแบบอาศัยเพศ ใช้ดอกและเมล็ด การขยายพันธ์ดอกและเมล็ดไม่เป็นที่นิยมส่วนมาก ส่วนใหญ่จะนำหน่อจากลำต้นใต้ดินเป็นส่วนใหญ่

หญ้าแฝก คือ
หญ้าแฝก คือ

ราคาหญ้าแฝก

  • สั่งขั้นต่ำ 500 ต้น ราคาต้นละ 1 บาท
  • สั่งซื้อ 501-4,999 ต้น ราคา 0.50 สตางค์
  • สั่งซื้อ 5,000-9,999 ต้น ราคา 0.45 สตางค์
  • สั่งซื้อ 10,000-49,999 ต้น ราคา 0.40 สตางค์
  • สั่งซื้อ 50,000-99,999 ต้น ละ 0.35 สตางค์
  • สั่งซื้อ 100,000 ต้นขึ้นไป ราคา 0.30 สตางค์

ร้าน ภูติภัทร์หญ้าแฝก

ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

หญ้าแฝกราคาถูก จัดส่งทั่วประเทศ

👋

Call Now Button
ข้ามไปยังทูลบาร์