ขั้นตอนการซำต้นหญ้าแฝกก่อนนำปลูก

ขั้นตอนการซำ

เมื่อลูกค้าได้รับพันธุ์หญ้าแฝกจากที่ทางร้านภูติภัทร์หญ้าแฝกจัดส่งให้แล้ว ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้ ซึ่งทำได้ไม่ยาก ดังนี้

ขั้นตอนการซำต้นหญ้าแฝก

1.1 ให้ท่านนำภาชนะมาแล้วนำพันธุ์หญ้าแฝกใส่ในภาชนะตั้งในภาชนะรวมกัน จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับภาชนะหลังจากใส่เสร็จแล้วนำน้ำเทใส่ให้ปริมาณ น้ำทั่มรากเล็กน้อยแซ่ไว้สัก 2-3 คืน แล้วให้สังเกตว่าหญ้าแฝกมีรากออกสีขาวแล้วค่อยนำปลุก

ขั้นตอนการซำ

1.2  ต่อจากนั้น เริ่มการซำในดำหรือดำทราย ต้องซำไว้ในที่รมหรือใช้สแรมท์กลองแสง ขั้นตอนก็จะแตกต่างกัน โดยการใช้จอบขุดเป็นร่องความลึก 10 เซนติเมตร นำพันธุ์หญ้าแฝกตั้งเป็นแถวแล้วนำดินกบ หรือจะใช้ปุ๋ยชีวภาพ หรือ ปุ๋ยคลอกโรย แต่ละมัดหรือกำ ต้องให้มีความห่าง 10-15 เซนติเมตร แล้วให้รดน้ำ 1-2 วัน ต่อครั้ง ขั้นตอนนี้จะเก็บรักษาไว้ได้หนานกว่า 1-2 อาทิตย์ ก่อนทยอยปลุกก็เป็นอีกขั้นหนึ่ง

ต่อจากขั้นตอนการซำมาขั้นตอนการปลุกเตรียมพื้นที่ๆจะปลุก เช่น ขุดบ่อ ขุดสระ ถมที่จะสร้างบ้านโรงงาน หรือ ถนน บ่อบำบัดน้ำเสีย หรือ จะพื้นที่ทั่วๆไป ขั้นตอนการปลุกก็ไม่ยาก เมื่อมีพันธุ์หญ้าแฝกที่เราซำไว้แล้วพร้อมที่จะปลุก ให้ขุดเป็นร่องยาวตามพื้นที่ๆจะปลุก ให้มีความลึก 10-15 เซนติเมตร แล้วโรยปุ๋ยชีวภาพ หรือ ปุ๋ย คลอก ในร่อง นำพันธุ์หญ้าแฝกปักลงให้มีความห่างระว่างต้น 5-10 เซนติเมตร แล้วโกยดินกบ หล้งจากการปลุกเสร็จให้รดน้ำ 1-2 อาทิตย์ เมื่อพืชมีการแตกน่อแตกรากแล้วหญ้าจะหากินตามธรรมชาติอีกหนึ่งวิธีในการปลุกหญ้าแฝก

Call Now Button
ข้ามไปยังทูลบาร์