ราคาหญ้าแฝก

ราคาหญ้าแฝกลุ่ม สายพันธุ์สงขลา 3 (หญ้าแฝก 1 มัดมีจำนวน 50 ต้น)

  • 300 ต้น ราคา 259 บาท (แถม 50 ต้น)
  • 400 ต้น ราคา 339 บาท (แถม 50 ต้น)
  • 500 ต้น ราคา 399 บาท (แถม 50 ต้น)
  • 1,000 ต้น ราคา 699 บาท (แถม 100 ต้น)
  • 2,000 ต้น ราคา 999 บาท (แถม 200 ต้น)
  • 3,000 ต้น ราคา 1,499 บาท (แถม 200 ต้น)
  • 4,000 ต้น ราคา 1,799 บาท (แถม 200 ต้น)
  • 5,000 ต้น ราคา 2,099 บาท (แถม 300 ต้น)

กรณีสั่งซื้อหญ้าแฝก จำนวน 10,000 ต้นขึ้นไป เหลือเพียงราคาต้นละ 0.35 สตางค์

Call Now Button
ข้ามไปยังทูลบาร์