ภูติภัทร์หญ้าแฝก

จำหน่ายขายหญ้าแฝก ราคาถูก เพียงต้นละ 0.25-0.30 สตางค์ ปลีกและส่ง และมีจำหน่ายตลอดทั้งปี รับเหมาปลูกหญ้าแฝกอีกด้วย เรื่องหญ้าแฝกต้องที่ร้านภูติภัทร์หญ้าแฝกนี้เลย เรามีให้บริการไม่ว่าจะเป็น พ้นธ์ุหญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน ให้ลูกค้าทุกท่านเพื่อนำไปปลูกหรือนำไปขยายพ้นธ์ุต่อ เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี ติดต่อได้ทางไลน์ไอดี wisan252725 หรือทางโทรศัพท์ 063-481-4573 (วิสันต์)

หญ้าแฝก เป็นพืชชนิดหนึ่งที่คลายๆหญ้าและต้นก้าพ้นธ์ุข้าว เป็นหญ้าที่นิยมนำมาปลูกในที่การเกษรได้ดี ปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Vetiver Grass หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรากยาวฝังลงดินดำตรงๆและแนบกับพื้นดิน ลำต้นเป็นป้องๆใบแหลมยาว เป็นกอใหญ่และสามารถขยายพ้นธ์ุได้ง่ายๆ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ๆมีน้ำอุ้มขังและในสะภาพดินที่แห้งแล้ง การดูแลก็ไม่ยากเหมาะกับทุกสะภาพดินในประเทศ การที่หญ้าแฝกถูกนำมามาปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อยึดเกาะดินได้เป็นอย่างดี เพียดกันแน่นไม่แผ่ขยายออกด้านข้าง และไม่ต้องดูแลมากอีกด้วย

ลักษณะของหญ้าแฝก

หญ้าแฝกจะมี 2 สายพันธ์ คือ หญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน หญ้าแฝกนั้นเป็นพืชที่มีอายุยืนนาน จะขึ้นเป็นกอใหญ่ ใบมีลักษณะขอบขนานแคบปลายแหลม มีความยาว 30-80 เซนติเมตร และมีความกว้าง 5-10 เมนลิเมตรยังขยายพันธ์ได้ 2 แบบ ได้แก่ไม่อาศัยเพศ การแตกหน่อจากลำต้นใต้ดิน หรือแบบอาศัยเพศ ใช้ดอกและเมล็ด การขยายพันธ์ดอกและเมล็ดไม่เป็นที่นิยมส่วนมาก ส่วนใหญ่จะนำหน่อจากลำต้นใต้ดินเป็นส่วนใหญ่

ขั้นตอนการปลูกหญ้าแฝก

ขั้นตอนการปลูกหญ้าแฝก

 • เตรียมแนวพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก
 • การแยกหน่อหญ้าแฝกก่อนนำปลูก
 • ขั้นตอนการซำหญ้าแฝก

ก่อนนำพ้นธ์ุหญ้าแฝกไปปลูก

ทางร้านมีการชำหญ้าแฝกให้ลูกค้าก่อนปลูก ประมาณ 5-7 วัน ก่อนจัดส่งให้ลูกค้าเพื่อนำไปปลูกในที่ๆเตรียมไว้ และยังแนะนำวิธีการปลูกให้ลูกค้าด้วยที่สอบถามเข้ามา ทางร้านยังแน่นำให้ลูกค้าปลูกหญ้าแฝกให้มีความห่างระหว่างต้น 10-15 เซนติเมตร ความกว้าง 4-5 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆ
 

การแยกหน่อหญ้าแฝกก่อนนำปลูก

นำพันธ์หญ้าแฝกมาตัดส่วนใบออกเหลือความยาวระหว่างต้น 25 เซนติเมตร และความยาวราก 5-10 เซนติเมตร แล้วแยกออกเป็นต้นๆ คัดเฉพาะต้นที่ๆสมบูรณ์และมีรากติด แล้วนำมาปลูกในที่ๆเตรียมไว้สำหรับการเพาะชำในแปลงแบบยกร่อง

ตามหลักคือนำหญ้าแฝกที่เตรียมไว้ มาปลูกในแปลงที่ยกร่องไว้แล้ว ให้มีความกว้าง1-1.5 เมตร ระยะห่างระหว่างแปลง 1.5 เมตร สามารถแตกหน่อได้อีก 50-70 เท่า ใช้เวลา 4-5 เดือนสามารถนำไปขยายพันธ์ต่อได้อีกในปีต่อๆ ไป

การเตรียมแนวพื้นที่ก่อนปลูก

หญ้าแฝกเราจะใช้วิธีวางแนวขวางตามความลาดชัน และแนวขนานตามสะภาพพื้นดิน แล้วใส่ปุ๋ยชีวภาพลงไปในหลุมในแนวร่องปลูก เพื่อเพิ่มสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน จึงเริ่มการปลูกหญ้าแฝก

ขั้นตอนแรกในการเตรียมพันธ์หญ้าแฝก ให้ตัดใบหญ้าแฝกออก ให้มีความยาวจากดิน 15-25 เซนติเมตร ใช้จอบแซะรอบกอหญ้าแล้วงัดมาทั้งกอ แล้วเอารากและใบออก แล้วแยกออกเป็นต้นๆคัดเอาใบแห้งออก สับรากออก ตัดใหมีความสุงจากรากขึ้นไปประมาณ 25-30 เซนติเมตร ให้มัดเป็นมัดๆ ให้แ่งเป็นมัดๆละ 50 ต้น ลังจากนำหญ้าแฝกเป็นมัดๆแล้วให้นำไปแซ่ในปุ๋ยอินทรีย์ที่เตรียมไว้ประมาณ 15 ชั่วโมงแล้วนำขึ้นมาสังเกตมีรากสีขาวรอบเหง้าหญ้าแฝกจากนั้นนำมาตั้งไว้ในที่ร่มประมาณ 1-2 วัน ก็พร้อมนำไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ 

หญ้าแฝกลุ่ม เป็นพืชมีลักษณะลำต้นเป็นป้องๆคลายป้องอ้อยใบมีลักษณะยาวขนานแหลม จุดเด็นหญ้าแฝกลุ่มมีลำต้นที่แข็งสุงเลียวเป็นกอใหญ่ไม่แผ่ขยายออกด้านข้าง ส่วนดีสามารถทนต่อสะภาพน้ำท่วมขังและสะภาพดินที่แห้งแล้งและเจริญเติบโตได้ดี ยังปลูกง่ายติดเร็วและตายยาก

หญ้าแฝกดอน  เป็นพืชที่มีลักษณะคลายกล้าพันธ์ข้าวมีลำต้นแบนหลีบใบเล็กยาวแหลม ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่สุงเป็นกอๆส่วนใบสามารถนำมาแปรรูปได้เช่น ตะกร้า หมวก กันสาร ไฝหญ้าจากใบหญ้าแฝก

ราคาหญ้าแฝก

 • 300 ต้น 250 บาท
 • 400 ต้น 270 บาท
 • 500 ต้น 350 บาท
 • 1,000 ต้น 650 บาท
 • 2,000 ต้น 950 บาท
 • 3,000 ต้น 1,200 บาท
 • 4,000 ต้น 1,450 บาท
 • 5,000 ต้น 1,650 บาท
 • 6,000 ต้น 1,900 บาท
 • 7,000 ต้น 2,350 บาท
 • 8,000 ต้น 2,850 บาท
 • 9,000 ต้น 3,200 บาท
 • 10,000 ต้น 3,400 บาท

โปรโมชั่นราคาพิเศษ

 • 20,000 – 50,000 ต้น > 33 สตางค์
 • 50,000 – 100,000 ต้น > 33 สตางค์
 • 100,000 – 500,000 ต้น > 32 สตางค์

หมายเหตุ : หญ้าแฝก 1 มัด มีจำนวน 50 ต้น ราคานี้รวมค่าส่งสินค้าแล้ว บริการจัดส่งทั่วไทย เก็บเงินปลายทาง

วิธีชำระเงิน

โทรสั่งซื้อหรือสั่งจองที่เบอร์ 063-481-4573 (คุณวิสันต์) แล้วโอนเงินค่าสินค้าที่บัญชีธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี : นายวิสันต์ โมรานอก
 • เลขที่บัญชี : 247-228575-9
 • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

เมื่อลูกค้าชำระเงินเสร็จแล้ว กรุณาแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่-รหัสไปรษณีย์ และหลักฐานการชำระเงินทางไลน์ ไอดี wisan252725

การจัดส่งหญ้าแฝก

ทางร้านมีบริการจัดส่งหญ้าแฝกทั่วประเทศ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ทางไปรษณีย์
 2. ทางรถไฟ
 3. ทางรถรับส่งบริษัทเอกชน หรือรถทางร้าน
 • ส่งทางไปรษณีย์ หรือ EMS ลูกค้าจะได้รับหญ้าแฝกประมาณ 2-3 วัน ถ้าลูกค้าที่อยู่ใกล่เคียง สะดวกมารับที่ร้านจะเร็วกว่าและหญ้าแฝกที่ ใหม่.สด จากไร่เลย
 • ส่งทางรถไฟ ลูกค้าจะได้รับหญ้าแฝกประมาณ 1 วัน สำหรับลูกค้าที่บ้านท่านอยู่ระแว่ง สถานีรถไฟใกล้บ้านท่านแถมราคาจะถูกกว่าไปรษณีย์อีกด้วย
 • ส่งโดยทางร้าน จะจัดส่งทางรถไฟสาย อุบลฯ-กรุงเทพ ค่าจัดส่งจะถูกจริง

สาขาร้านหญ้าแฝก

1. ร้านภูติภัทร์หญ้าแฝก (สาขาแรก)

ที่อยู่ : 9 หมุ่ที่ 12 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220

2. ร้านภูติภัทร์หญ้าแฝก (สาขาสอง)

ที่อยู่ : 86/1 หมุ่ 2 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

กดถูกใจเพจเพื่อติดตามเรา

Cover for ขายพันธุ์หญ้าแฝก.ขายหญ้าแฝก
2,102
ขายพันธุ์หญ้าแฝก.ขายหญ้าแฝก

ขายพันธุ์หญ้าแฝก.ขายหญ้าแฝก

จำหน่ายหญ้าแฝก ขายหญ้าแฝก ราคาถูกๆ ?

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

🚛 จัดส่งเรียบร้อยครับ
อีกหนึ่งหน่วยงานราชการครับ
ท่านใดสนใจติดต่อ สั่งซื้อ/สั่งจอง ได้ที่
เบอร์ 063-4814573
บริการจัดส่ง/เก็บเงินปลายทาง
... See MoreSee Less

🚛 จัดส่งเรียบร้อยครับ
อีกหนึ่งหน่วยงานราชการครับ
ท่านใดสนใจติดต่อ สั่งซื้อ/สั่งจอง ได้ที่ 
เบอร์ 063-4814573
บริการจัดส่ง/เก็บเงินปลายทางImage attachmentImage attachment+1Image attachment

1 CommentComment on Facebook

ลูกค้าท่านได๋สนใจสั่งซื้อได้ค่ะ

#ขึ้นเสร็จแล้วครับหญ้าแฝกสวยๆ
จำนวน 1 แสนต้น ปลายทาง ลพบุรี ครับ
ปลายทางรอรับได้เลยครับ
👉 สนใจติดต่อ 063-4814573
หรือทักแชทได้รับ บริการส่งทั่วไทย
( เก็บเงินปลายทาง )
... See MoreSee Less

#ขึ้นเสร็จแล้วครับหญ้าแฝกสวยๆ
จำนวน 1 แสนต้น ปลายทาง ลพบุรี ครับ
ปลายทางรอรับได้เลยครับ
👉 สนใจติดต่อ 063-4814573 
หรือทักแชทได้รับ บริการส่งทั่วไทย
( เก็บเงินปลายทาง )Image attachmentImage attachment+1Image attachment

👉ส่งงานครับบริการรับเหมาปลูกหญ้าแฝก
- ขอบคุณมากครับหน่วยงานกรมทางหลวง
- สนใจติด 063 4814573
- บริการจัดส่ง
- รับเหมาปลูก
- เก็บเงินปลายทาง
... See MoreSee Less

👉ส่งงานครับบริการรับเหมาปลูกหญ้าแฝก
- ขอบคุณมากครับหน่วยงานกรมทางหลวง
- สนใจติด 063 4814573
- บริการจัดส่ง
- รับเหมาปลูก
- เก็บเงินปลายทางImage attachmentImage attachment+8Image attachment
4 weeks ago
ขายพันธุ์หญ้าแฝก.ขายหญ้าแฝก

🙏ขอบคุณครับสำหรับอีกหนึ่งโครงการที่อุดหนุนหญ้าแฝกทางร้าน 5-6 ปีแล้วครับ
🚛 เที่ยวนี้ส่งไปก่อน 1 แสน ต้นครับ
สนใจพันธุ์หญ้าแฝกฟรีมารับได้นะครับที่โครงการนี้ครับ
... See MoreSee Less

🙏ขอบคุณครับสำหรับอีกหนึ่งโครงการที่อุดหนุนหญ้าแฝกทางร้าน 5-6 ปีแล้วครับ
🚛 เที่ยวนี้ส่งไปก่อน 1 แสน ต้นครับ 
สนใจพันธุ์หญ้าแฝกฟรีมารับได้นะครับที่โครงการนี้ครับImage attachmentImage attachment+4Image attachment

#ขอบคุณลูกค้ามากครับ
รอบจัดส่งวันนี้จำนวน 50,000 ต้น
สนใจติดต่อได้ครับ/หญ้าแฝกสวยๆ ทำไหม่ทุกวันครับ
... See MoreSee Less

#ขอบคุณลูกค้ามากครับ
รอบจัดส่งวันนี้จำนวน 50,000 ต้น
สนใจติดต่อได้ครับ/หญ้าแฝกสวยๆ ทำไหม่ทุกวันครับImage attachmentImage attachment+3Image attachment

1 CommentComment on Facebook

งานส่งงานปลูกปังๆ

1 month ago
ขายพันธุ์หญ้าแฝก.ขายหญ้าแฝก

ราคาหญ้าแฝก 2567

> 300 ต้น 250 บาท
> 400 ต้น 270 บาท
> 500 ต้น 350 บาท
> 1,000 ต้น 650 บาท
> 2,000 ต้น 950 บาท
> 3,000 ต้น 1,200 บาท
> 4,000 ต้น 1,450 บาท
> 5,000 ต้น 1,650 บาท
> 6,000 ต้น 1,900 บาท
> 7,000 ต้น 2,350 บาท
> 8,000 ต้น 2,850 บาท
> 9,000 ต้น 3,200 บาท
> 10,000 ต้น 3,400 บาท

โปรโมชั่นราคาพิเศษ

> 20,000 - 50,000 ต้น > 33 สตางค์
> 50,000 - 100,000 ต้น > 33 สตางค์
> 100,000 - 500,000 ต้น > 32 สตางค์
( ราคารวมส่งแล้วครับ )

> สนใจสั่งจองที่ เบอร์ 063-4814573
> ไลน์ไอดี wisan252725
> บริการจัดส่งทั่วไทย
> บริการเก็บเงินปลายทาง
... See MoreSee Less

ราคาหญ้าแฝก 2567

> 300 ต้น 250 บาท
> 400 ต้น 270 บาท
> 500 ต้น 350 บาท
> 1,000 ต้น 650 บาท
> 2,000 ต้น 950 บาท
> 3,000 ต้น 1,200 บาท
> 4,000 ต้น 1,450 บาท
> 5,000 ต้น 1,650 บาท
> 6,000 ต้น 1,900 บาท
> 7,000 ต้น 2,350 บาท
> 8,000 ต้น 2,850 บาท
> 9,000 ต้น 3,200 บาท
> 10,000 ต้น 3,400 บาท

โปรโมชั่นราคาพิเศษ

> 20,000 - 50,000 ต้น > 33 สตางค์
> 50,000 - 100,000 ต้น > 33 สตางค์
> 100,000 - 500,000 ต้น > 32 สตางค์
( ราคารวมส่งแล้วครับ )

> สนใจสั่งจองที่ เบอร์ 063-4814573
> ไลน์ไอดี wisan252725
> บริการจัดส่งทั่วไทย
> บริการเก็บเงินปลายทาง

15 CommentsComment on Facebook

รับเหมาปลูกราคากันเอง

สั่งจองได้ครับ

View more comments

#ฝนมาแล้วครับ ลูกค้าท่านใดสนใจหญ้าแฝกสวยๆ ปลูกป้องหน้าดินพังทลาย ช่วยรักษาสภาพดิน หญ้าแฝกช่วยได้ครับ
🚩หญ้าแฝกมีบริการจัดส่ง/เก็บเงินปลายทาง
🚩สนใจสั่งซื้อ/สั่งจองได้รับ
☎️ 0634814573 เปิดตลอด 24 ชั่วโมง
... See MoreSee Less

#ฝนมาแล้วครับ ลูกค้าท่านใดสนใจหญ้าแฝกสวยๆ ปลูกป้องหน้าดินพังทลาย ช่วยรักษาสภาพดิน หญ้าแฝกช่วยได้ครับ
🚩หญ้าแฝกมีบริการจัดส่ง/เก็บเงินปลายทาง
🚩สนใจสั่งซื้อ/สั่งจองได้รับ
☎️ 0634814573 เปิดตลอด 24 ชั่วโมงImage attachmentImage attachment+8Image attachment

9 CommentsComment on Facebook

งานบริการจัดส่ง

งานรับเหมาปูลูก

สนใจสอบถามได้ครับ

View more comments

สั่งจองไว้ได้นะครับฝนมาแล้ว ปลูกป้องกันดินพังทลายช่วยปรับปรุงหน้าดิน ... See MoreSee Less

สั่งจองไว้ได้นะครับฝนมาแล้ว ปลูกป้องกันดินพังทลายช่วยปรับปรุงหน้าดินImage attachmentImage attachment+Image attachment

1 CommentComment on Facebook

ขายยังไงครับ

#ฝนมาแล้ว เปิดรับทุกออเดอร์นะครับ หญ้าแฝกสวยๆลำต้นแข็งแรง ปลูกติดง่าย สำหรับท่านใดสนใจหญ้าแฝกสวยๆจากทางร้าน
🚩 บริการจัดส่ง/รับเหมาปลูก/ราคากันๆเอง
🚩 บริการเก็บเงินปลายทาง
🚩 สนใจติดต่อ 063-4814573
🚩 ไลน์ไอดี 0634814573
... See MoreSee Less

#ฝนมาแล้ว เปิดรับทุกออเดอร์นะครับ หญ้าแฝกสวยๆลำต้นแข็งแรง ปลูกติดง่าย สำหรับท่านใดสนใจหญ้าแฝกสวยๆจากทางร้าน
🚩 บริการจัดส่ง/รับเหมาปลูก/ราคากันๆเอง
🚩 บริการเก็บเงินปลายทาง
🚩 สนใจติดต่อ 063-4814573
🚩 ไลน์ไอดี 0634814573Image attachmentImage attachment+Image attachment
โหลดเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Call Now Button
ข้ามไปยังทูลบาร์