หญ้าแฝก คืออะไร?

หญ้าแฝก เป็นพืชชนิดหนึ่งที่คลายๆหญ้าและต้นก้าพ้นธ์ุข้าว เป็นหญ้าที่นิยมนำมาปลูกในที่การเกษรได้ดี ปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Vetiver Grass หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรากยาวฝังลงดินดำตรงๆและแนบกับพื้นดิน ลำต้นเป็นป้องๆใบแหลมยาว เป็นกอใหญ่และสามารถขยายพ้นธ์ุได้ง่ายๆ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ๆมีน้ำอุ้มขังและในสะภาพดินที่แห้งแล้ง การดูแลก็ไม่ยากเหมาะกับทุกสะภาพดินในประเทศ การที่หญ้าแฝกถูกนำมามาปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อยึดเกาะดินได้เป็นอย่างดี เพียดกันแน่นไม่แผ่ขยายออกด้านข้าง และไม่ต้องดูแลมากอีกด้วย

ร้านภูติภัทรหญ้าแฝก จำหน่ายหญ้าแฝก มีให้เลือกทั้งหญ้าแฝกลุ่ม และหญ้าแฝกดอน นอกจากจำหน่ายแล้วเรายังรับปลูกหญ้าแฝก โดยเกษตรกรมืออาชีพ ที่ชำนาญด้านการปลูกหญ้าแฝกมายาวนานกว่าหลายปี บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย หญ้าแฝกสดทุกต้นจากไร่ สนใจสั่งซื้อโทร. 063-481-4573

Call Now Button
ข้ามไปยังทูลบาร์