หญ้าแฝก

เป็นพืชเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ้าเช่นเดียวกับข้าวโพด ข้าวฟาง อ้อย สามารถเจริญเติบโตได้เกือบทุกสภาพพื้นที่ในเขตร้อน ทั้งสภาพพื้นดินเปรียว ดินเค็ม หรือดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ จุดเด่นของหญ้าแฝกคือ มีระบบรากที่ยาว เส้นโต และแตกแขนงเป็นรากต่อๆ กันเป็นจำนวนมาก และสานต่อกันเหมือนตาข่ายปักลึกลงไปดินแนวดิ่ง จึงทำให้ดินยึดเกาะกันแน่น มั่นคง ป้องกันการพังพทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดี

Call Now Button
ข้ามไปยังทูลบาร์