หญ้าแฝกดอน

หญ้าแฝกดอน

 

     หญ้าแฝกดอน  เป็นพืชที่มีลักษณะคลายกล้าพันธ์ข้าวมีลำต้นแบนหลีบใบเล็กยาวแหลม ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่สุงเป็นกอๆส่วนใบสามารถนำมาแปรรูปได้เช่น ตะกร้า หมวก กันสาร ไฝหญ้าจากใบหญ้าแฝก สนใจสั่งซื้อหญ้าแฝกโทร. 080-0750761, 063-4814573

 

Call Now Button
ข้ามไปยังทูลบาร์