หน้าแรก

ภูติภัทร์หญ้าแฝก

ร้านภูติภัทร์หญ้าแฝก จำหน่ายขายหญ้าแฝก ราคาถูก เพียงต้นละ 30 สตางค์ ปลีกและส่ง และมีจำหน่ายตลอดทั้งปี รับเหมาปลูกหญ้าแฝกอีกด้วย เรื่องหญ้าแฝกต้องที่ร้านภูติภัทร์หญ้าแฝกนี้เลย เรามีให้บริการไม่ว่าจะเป็น พ้นธ์ุหญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน ใหลูกค้าทุกท่านเพื่อนำไปปลูกหรือนำไปขยายพ้นธ์ุต่อ เรายินดีให้คำปรึกษาฟรี ติดต่อได้ทางไลน์ไอดี wisan252725 หรือทางโทรศัพท์ 063-481-4573 (วิสันต์)
 
 

พันธุ์หญ้าแฝก

พันธุ์หญ้าแฝก

ขั้นตอนการปลูกหญ้าแฝก

1. เตรียมแนวพื้นที่ปลูกหญ้าแฝก

2. การแยกหน่อหญ้าแฝกก่อนนำปลูก

3. ขั้นตอนการซำหญ้าแฝก

ก่อนนำพ้นธ์ุหญ้าแฝกไปปลูก

ทางร้านมีคำตอบให้ หรือจะเรียกใช้ทางร้านก็รับเหมาปลูกหญ้าแฝกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในปีที่ผ่านๆมา รู้เรื่องหญ้าแฝกเป็นอย่างดี และขั้นตอนการปลูกหญ้าแฝก ก่อนนำหญ้าแฝกไปปลูก ต้องทำแบบให่นก่อน ทางร้านมีการชำหญ้าแฝกให้ลูกค้าก่อนปลูก ประมาณ 5-7 วัน ก่อนจัดส่งให้ลูกค้าเพื่อนำไปปลูกในที่ๆเตรียมไว้ และยังแน่นำวิธีการปลูกให้ลูกค้าด้วยที่สอบถามเข้ามา ทางร้านยังแน่นำให้ลูกค้าปลูกหญ้าแฝกให้มีความห่างระหว่างต้น 10-15 เซนติเมตร ความกว้าง 4-5 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆ
 
จำหน่ายหญ้าแฝก
หญ้าแฝก เป็นพืชชนิดหนึ่งที่คลายๆหญ้าและต้นก้าพ้นธ์ุข้าว เป็นหญ้าที่นิยมนำมาปลูกในที่การเกษรได้ดี ปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Vetiver Grass หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรากยาวฝังลงดินดำตรงๆและแนบกับพื้นดิน ลำต้นเป็นป้องๆใบแหลมยาว เป็นกอใหญ่และสามารถขยายพ้นธ์ุได้ง่ายๆ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ๆมีน้ำอุ้มขังและในสะภาพดินที่แห้งแล้ง การดูแลก็ไม่ยากเหมาะกับทุกสะภาพดินในประเทศ การที่หญ้าแฝกถูกนำมามาปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อยึดเกาะดินได้เป็นอย่างดี เพียดกันแน่นไม่แผ่ขยายออกด้านข้าง และไม่ต้องดูแลมากอีกด้วย

ลักษณะของหญ้าแฝก

     หญ้าแฝกจะมี 2 สายพันธ์ คือ หญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน หญ้าแฝกนั้นเป็นพืชที่มีอายุยืนนาน จะขึ้นเป็นกอใหญ่ ใบมีลักษณะขอบขนานแคบปลายแหลม มีความยาว 30-80 เซนติเมตร และมีความกว้าง 5-10 เมนลิเมตรยังขยายพันธ์ได้ 2 แบบ ได้แก่ไม่อาศัยเพศ การแตกหน่อจากลำต้นใต้ดิน หรือแบบอาศัยเพศ ใช้ดอกและเมล็ด การขยายพันธ์ดอกและเมล็ดไม่เป็นที่นิยมส่วนมาก ส่วนใหญ่จะนำหน่อจากลำต้นใต้ดินเป็นส่วนใหญ่
 

หญ้าแฝก คือ

 
การแยกหน่อหญ้าแฝกก่อนนำปลูก
     นำพันธ์หญ้าแฝกมาตัดส่วนใบออกเหลือความยาวระหว่างต้น 25 เซนติเมตร และความยาวราก 5-10 เซนติเมตร แล้วแยกออกเป็นต้นๆ คัดเฉพาะต้นที่ๆสมบูรณ์และมีรากติด แล้วนำมาปลูกในที่ๆเตรียมไว้สำหรับการเพาะชำในแปลงแบบยกร่อง
 

ตามหลักคือนำหญ้าแฝกที่เตรียมไว้ มาปลูกในแปลงที่ยกร่องไว้แล้ว ให้มีความกว้าง1-1.5 เมตร ระยะห่างระหว่างแปลง 1.5 เมตร สามารถแตกหน่อได้อีก 50-70 เท่า ใช้เวลา 4-5 เดือนสามารถนำไปขยายพันธ์ต่อได้อีกในปีต่อๆ ไป

การเตรียมแนวพื้นที่ก่อนปลูก
     หญ้าแฝกเราจะใช้วิธีวางแนวขวางตามความลาดชัน และแนวขนานตามสะภาพพื้นดิน แล้วใส่ปุ๋ยชีวภาพลงไปในหลุมในแนวร่องปลูก เพื่อเพิ่มสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน จึงเริ่มการปลูกหญ้าแฝก
รับปลูกหญ้าแฝก

รับปลูกหญ้าแฝก

     ขั้นตอนแรกในการเตรียมพันธ์หญ้าแฝก ให้ตัดใบหญ้าแฝกออก ให้มีความยาวจากดิน 15-25 เซนติเมตร ใช้จอบแซะรอบกอหญ้าแล้วงัดมาทั้งกอ แล้วเอารากและใบออก แล้วแยกออกเป็นต้นๆคัดเอาใบแห้งออก สับรากออก ตัดใหมีความสุงจากรากขึ้นไปประมาณ 25-30 เซนติเมตร ให้มัดเป็นมัดๆ ให้แ่งเป็นมัดๆละ 50 ต้น ลังจากนำหญ้าแฝกเป็นมัดๆแล้วให้นำไปแซ่ในปุ๋ยอินทรีย์ที่เตรียมไว้ประมาณ 15 ชั่วโมงแล้วนำขึ้นมาสังเกตมีรากสีขาวรอบเหง้าหญ้าแฝกจากนั้นนำมาตั้งไว้ในที่ร่มประมาณ 1-2 วัน ก็พร้อมนำไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้ 

     หญ้าแฝกลุ่ม เป็นพืชมีลักษณะลำต้นเป็นป้องๆคลายป้องอ้อยใบมีลักษณะยาวขนานแหลม จุดเด็นหญ้าแฝกลุ่มมีลำต้นที่แข็งสุงเลียวเป็นกอใหญ่ไม่แผ่ขยายออกด้านข้าง ส่วนดีสามารถทนต่อสะภาพน้ำท่วมขังและสะภาพดินที่แห้งแล้งและเจริญเติบโตได้ดี ยังปลูกง่ายติดเร็วและตายยาก

     หญ้าแฝกดอน  เป็นพืชที่มีลักษณะคลายกล้าพันธ์ข้าวมีลำต้นแบนหลีบใบเล็กยาวแหลม ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่สุงเป็นกอๆส่วนใบสามารถนำมาแปรรูปได้เช่น ตะกร้า หมวก กันสาร ไฝหญ้าจากใบหญ้าแฝก


ราคาหญ้าแฝก

ราคาหญ้าแฝก

 • สั่งขั้นต่ำ 500 ต้น ราคาต้นละ 1 บาท
 • สั่งซื้อ 501-4,999 ต้น ราคา 0.50 สตางค์
 • สั่งซื้อ 5,000-9,999 ต้น ราคา 0.45 สตางค์
 • สั่งซื้อ 10,000-49,999 ต้น ราคา 0.40 สตางค์
 • สั่งซื้อ 50,000-99,999 ต้น ละ 0.35 สตางค์
 • สั่งซื้อ 100,000 ต้นขึ้นไป ราคา 0.30 สตางค์

 

วิธีการชำระเงิน

โทรสั่งซื้อหรือสั่งจองที่เบอร์ 063-481-4573 (คุณวิสันต์) แล้วโอนเงินค่าสินค้าที่บัญชีธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี : นายวิสันต์ โมรานอก
 • เลขที่บัญชี : 247-228575-9
 • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

เมื่อลูกค้าชำระเงินเสร็จแล้ว กรุณาแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่-รหัสไปรษณีย์ และหลักฐานการชำระเงินทางไลน์ ไอดี wisan252725


การจัดส่งหญ้าแฝก

ทางร้านมีบริการจัดส่งหญ้าแฝกทั่วประเทศ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ทางไปรษณีย์
 2. ทางรถไฟ
 3. ทางรถรับส่งบริษัทเอกชน หรือรถทางร้าน
 • ส่งทางไปรษณีย์ หรือ EMS ลูกค้าจะได้รับหญ้าแฝกประมาณ 2-3 วัน ถ้าลูกค้าที่อยู่ใกล่เคียง สะดวกมารับที่ร้านจะเร็วกว่าและหญ้าแฝกที่ ใหม่.สด จากไร่เลย
 • ส่งทางรถไฟ ลูกค้าจะได้รับหญ้าแฝกประมาณ 1 วัน สำหรับลูกค้าที่บ้านท่านอยู่ระแว่ง สถานีรถไฟใกล้บ้านท่านแถมราคาจะถูกกว่าไปรษณีย์อีกด้วย
 • ส่งโดยทางร้าน จะจัดส่งทางรถไฟสาย อุบลฯ-กรุงเทพ ค่าจัดส่งจะถูกจริง

1. ร้านภูติภัทร์หญ้าแฝก (สาขาแรก)
ที่อยู่ : 9 หมุ่ที่ 12 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220

2. ร้านภูติภัทร์หญ้าแฝก (สาขาสอง)
ที่อยู่ : 86/1 หมุ่ 2 ต.ทาม อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130

แชร์สิ่งนี้:

Comments are closed.