รับปลูกหญ้าแฝก

รับปลูกหญ้าแฝก

รับปลูกหญ้าแฝก

 

     ร้านภูติภัทรหญ้าแฝก ให้บริการปลูกหญ้าแฝกทุกสายพันธุ์ ทีมงานจะเดินทางไปปลูกถึงบ้านคุณ อาทิ ปลูกหญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน เราปลูกให้ คุณเพียงแต่ดูแลรดน้ำเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 063-481-4573

 

 

     เราจะแนะนำวิธีการเลี้ยงหญ้าแฝกให้ทุกขั้นตอนอีกด้วย สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 063-481-4573

 

รับปลูกหญ้าแฝก

หญ้าแฝกดอน

หญ้าแฝกดอน

 

     หญ้าแฝกดอน  เป็นพืชที่มีลักษณะคลายกล้าพันธ์ข้าวมีลำต้นแบนหลีบใบเล็กยาวแหลม ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่สุงเป็นกอๆส่วนใบสามารถนำมาแปรรูปได้เช่น ตะกร้า หมวก กันสาร ไฝหญ้าจากใบหญ้าแฝก สนใจสั่งซื้อหญ้าแฝกโทร. 080-0750761, 063-4814573

 

หญ้าแฝกลุ่ม

หญ้าแฝกลุ่ม

 

     หญ้าแฝกลุ่ม เป็นพืชมีลักษณะลำต้นเป็นป้องๆคลายป้องอ้อยใบมีลักษณะยาวขนานแหลม จุดเด็นหญ้าแฝกลุ่มมีลำต้นที่แข็งสุงเลียวเป็นกอใหญ่ไม่แผ่ขยายออกด้านข้าง ส่วนดีสามารถทนต่อสะภาพน้ำท่วมขังและสะภาพดินที่แห้งแล้งและเจริญเติบโตได้ดี ยังปลูกง่ายติดเร็วและตายยาก

 

 

สนใจสั่งซื้อหญ้าแฝกโทร. 080-0750761, 063-4814573

หญ้าแฝก

หญ้าแฝก

 

     หญ้าแฝก (Vetiver) ปัจจุบันมีอยู่หลายชนิด อาทิ หญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน ถึงแม้ว่าชนิดจะแตกต่างกัน แต่คุณสมบัติจะเหมือนกัน ช่วยรักษาหน้าดินได้ดีทุกแบบ เรามีหญ้าแฝกจำหน่ายทุกประเภท สนใจสั่งซื้อหญ้าแฝกโทร. 080-075-0761, 063-481-4573

 

 

ประเภทของหญ้าแฝก

 

หญ้าแฝกลุ่ม
หญ้าแฝกลุ่ม
 
     เป็นพืชมีลักษณะลำต้นเป็นป้องๆคลายป้องอ้อยใบมีลักษณะยาวขนานแหลม จุดเด็นหญ้าแฝกลุ่มมีลำต้นที่แข็งสุงเลียวเป็นกอใหญ่ไม่แผ่ขยายออกด้านข้าง ส่วนดีสามารถทนต่อสะภาพน้ำท่วมขังและสะภาพดินที่แห้งแล้งและเจริญเติบโตได้ดี ยังปลูกง่ายติดเร็วและตายยาก

 

 

หญ้าแฝกดอน 

     เป็นพืชที่มีลักษณะคลายกล้าพันธ์ข้าวมีลำต้นแบนหลีบใบเล็กยาวแหลม ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่สุงเป็นกอๆส่วนใบสามารถนำมาแปรรูปได้เช่น ตะกร้า หมวก กันสาร ไฝหญ้าจากใบหญ้าแฝก

 

ภูติภัทร์หญ้าแฝก

 

     คุณสมบัติเด่นของหญ้าแฝก คือ ป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ช่วยให้ดินยึดเกาะกันได้ดียิ่งขึ้น สนใจสั่งซื้อหญ้าแฝก ร้านภูติภัทร์หญ้าแฝก โทร. 080-075-0761, 063-481-4573