TRANSLATE
ร้านภูติภัทร์หญ้าแฝก PHUTIPAT-VETIVER

ภูติภัทร์หญ้าแฝก

จำหน่ายหญ้าแฝก

ภูติภัทร์หญ้าแฝก

      ภูติภัทร์หญ้าแฝก ขายหญ้าแฝก 30 สต. รับเหมาปลูกหญ้าแฝก สอบถามโทร. 063-481-4573 (วิสันต์) ไลน์ไอดี wisan252725 บริการขายส่งตลอดทั้งปี
ขายหญ้าแฝก รับเหมาปลูกหญ้าแฝก เรื่องหญ้าแฝกต้องที่นี้เลย เรามีให้บริการไม่ว่าจะเป็น พ้นธ์ุหญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน ใหลูกค้าทุกท่านเพื่อนำไปปลูกหรือนำไปขยายพ้นธ์ุในปีต่อๆ ไป หรือจะปรึกษาก่อนได้ เรายินดีให้ปรึกษาเสมอ

ภูติภัทร์หญ้าแฝก

     ก่อนนำพ้นธ์ุหญ้าแฝกไปปลูก ทางร้านมีคำตอบให้ หรือจะเรียกใช้ทางร้านก็รับเหมาปลูกหญ้าแฝกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในปีที่ผ่านๆมา รู้เรื่องหญ้าแฝกเป็นอย่างดี และขั้นตอนการปลูกหญ้าแฝก ก่อนนำหญ้าแฝกไปปลูก ต้องทำแบบให่นก่อน ทางร้านมีการชำหญ้าแฝกให้ลูกค้าก่อนปลูก ประมาณ 5-7 วัน ก่อนจัดส่งให้ลูกค้าเพื่อนำไปปลูกในที่ๆเตรียมไว้ และยังแน่นำวิธีการปลูกให้ลูกค้าด้วยที่สอบถามเข้ามา ทางร้านยังแน่นำให้ลูกค้าปลูกหญ้าแฝกให้มีความห่างระหว่างต้น 10-15 เซนติเมตร ความกว้าง 4-5 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆ

 

ขายหญ้าแฝก

 

หญ้าแฝก

       หญ้าแฝก เป็นพืชชนิดหนึ่งที่คลายๆหญ้าและต้นก้าพ้นธ์ุข้าว เป็นหญ้าที่นิยมนำมาปลูกในที่การเกษรได้ดี ปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Vetiver Grass หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรากยาวฝังลงดินดำตรงๆและแนบกับพื้นดิน ลำต้นเป็นป้องๆใบแหลมยาว เป็นกอใหญ่และสามารถขยายพ้นธ์ุได้ง่ายๆ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ๆมีน้ำอุ้มขังและในสะภาพดินที่แห้งแล้ง การดูแลก็ไม่ยากเหมาะกับทุกสะภาพดินในประเทศ การที่หญ้าแฝกถูกนำมามาปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อยึดเกาะดินได้เป็นอย่างดี เพียดกันแน่นไม่แผ่ขยายออกด้านข้าง และไม่ต้องดูแลมากอีกด้วย

ลักษณะของหญ้าแฝก

     หญ้าแฝกจะมี 2 สายพันธ์ คือ หญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน หญ้าแฝกนั้นเป็นพืชที่มีอายุยืนนาน จะขึ้นเป็นกอใหญ่ ใบมีลักษณะขอบขนานแคบปลายแหลม มีความยาว 30-80 เซนติเมตร และมีความกว้าง 5-10 เมนลิเมตรยังขยายพันธ์ได้ 2 แบบ ได้แก่ไม่อาศัยเพศ การแตกหน่อจากลำต้นใต้ดิน หรือแบบอาศัยเพศ ใช้ดอกและเมล็ด การขยายพันธ์ดอกและเมล็ดไม่เป็นที่นิยมส่วนมาก ส่วนใหญ่จะนำหน่อจากลำต้นใต้ดินเป็นส่วนใหญ่

การแยกหน่อหญ้าแฝกก่อนนำปลูก

     นำพันธ์หญ้าแฝกมาตัดส่วนใบออกเหลือความยาวระหว่างต้น 25 เซนติเมตร และความยาวราก 5-10 เซนติเมตร แล้วแยกออกเป็นต้นๆ คัดเฉพาะต้นที่ๆสมบูรณ์และมีรากติด แล้วนำมาปลูกในที่ๆเตรียมไว้สำหรับการเพาะชำในแปลงแบบยกร่อง ตามหลักคือนำหญ้าแฝกที่เตรียมไว้ มาปลูกในแปลงที่ยกร่องไว้แล้ว ให้มีความกว้าง1-1.5 เมตร ระยะห่างระหว่างแปลง 1.5 เมตร สามารถแตกหน่อได้อีก 50-70 เท่า ใช้เวลา 4-5 เดือนสามารถนำไปขยายพันธ์ต่อได้อีกในปีต่อๆ ไป

การเตรียมแนวพื้นที่ก่อนปลูก

     หญ้าแฝกเราจะใช้วิธีวางแนวขวางตามความลาดชัน และแนวขนานตามสะภาพพื้นดิน แล้วใส่ปุ๋ยชีวภาพลงไปในหลุมในแนวร่องปลูก เพื่อเพิ่มสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน จึงเริ่มการปลูกหญ้าแฝก

การปลูกหญ้าแฝก

     ขั้นตอนแรกในการเตรียมพันธ์หญ้าแฝก ให้ตัดใบหญ้าแฝกออก ให้มีความยาวจากดิน 15-25 เซนติเมตร ใช้จอบแซะรอบกอหญ้าแล้วงัดมาทั้งกอ แล้วเอารากและใบออก แล้วแยกออกเป็นต้นๆคัดเอาใบแห้งออก สับรากออก ตัดใหมีความสุงจากรากขึ้นไปประมาณ 25-30 เซนติเมตร ให้มัดเป็นมัดๆ ให้แ่งเป็นมัดๆละ 50 ต้น ลังจากนำหญ้าแฝกเป็นมัดๆแล้วให้นำไปแซ่ในปุ๋ยอินทรีย์ที่เตรียมไว้ประมาณ 15 ชั่วโมงแล้วนำขึ้นมาสังเกตมีรากสีขาวรอบเหง้าหญ้าแฝกจากนั้นนำมาตั้งไว้ในที่ร่มประมาณ 1-2 วัน ก็พร้อมนำไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้

 

 •      หญ้าแฝกลุ่ม เป็นพืชมีลักษณะลำต้นเป็นป้องๆคลายป้องอ้อยใบมีลักษณะยาวขนานแหลม จุดเด็นหญ้าแฝกลุ่มมีลำต้นที่แข็งสุงเลียวเป็นกอใหญ่ไม่แผ่ขยายออกด้านข้าง ส่วนดีสามารถทนต่อสะภาพน้ำท่วมขังและสะภาพดินที่แห้งแล้งและเจริญเติบโตได้ดี ยังปลูกง่ายติดเร็วและตายยาก
 •      หญ้าแฝกดอน  เป็นพืชที่มีลักษณะคลายกล้าพันธ์ข้าวมีลำต้นแบนหลีบใบเล็กยาวแหลม ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่สุงเป็นกอๆส่วนใบสามารถนำมาแปรรูปได้เช่น ตะกร้า หมวก กันสาร ไฝหญ้าจากใบหญ้าแฝก

 

หญ้าแฝกดอน

ช่องทางติดต่อ

ร้าน : ภูติภัทร์หญ้าแฝก
ที่อยู่ : 9 หมุ่ที่ 12 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
โทรศัพท์ : 063-481-4573
Line ID : wisan252725
อีเมล์ : contact@phutipat-vetiver.com

 


การสั่งซื้อหญ้าแฝก

 • สั่งขั้นต่ำ      500 ต้น ต้นๆละ 1 บาท
 • สั่งซื้อ      1,000 ต้นๆ ละ 50 สตางค์
 • สั่งซื้อ      5,000 ต้นๆ ละ 50 สตางค์
 • สั่งซื้อ    10,000 ต้นๆ ละ 45 สตางค์
 • สั่งซื้อ    50,000 ต้นๆ ละ 40 สตางค์
 • สั่งซื้อ  100,000 ต้นๆ ละ 35 สตางค์
 • สั่งซื้อ 200,000 ต้นๆ ละ 30 สตางค์

 


การจัดส่งหญ้าแฝก

ทางร้านมีบริการจัดส่งหญ้าแฝกทั่วประเทศ 3 ช่องทาง ดังนี้

 1. ทางไปรษณีย์
 2. ทางรถไฟ
 3. ทางรถรับส่งบริษัทเอกชน หรือรถทางร้าน

 

 • ส่งทางไปรษณีย์ หรือ EMS ลูกค้าจะได้รับหญ้าแฝกประมาณ 2-3 วัน ถ้าลูกค้าที่อยู่ใกล่เคียง สะดวกมารับที่ร้านจะเร็วกว่าและหญ้าแฝกที่ ใหม่.สด จากไร่เลย
 • ส่งทางรถไฟ ลูกค้าจะได้รับหญ้าแฝกประมาณ 1 วัน สำหรับลูกค้าที่บ้านท่านอยู่ระแว่ง สถานีรถไฟใกล้บ้านท่านแถมราคาจะถูกกว่าไปรษณีย์อีกด้วย
 • ส่งโดยทางร้าน จะจัดส่งทางรถไฟสาย อุบลฯ-กรุงเทพ ค่าจัดส่งจะถูกจริง

 


วิธีการชำระเงิน

โทรสั่งซื้อ สั่งจองที่เบอร์ 063-481-4573 (คุณวิสันต์) แล้วโอนเงินค่าสินค้าที่บัญชีธนาคาร ดังนี้

 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ชื่อบัญชี นายวิสันต์ โมรานอก
 • เลขที่บัญชี : 247-228575-9
 • ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

 

เมื่อลูกค้าชำระเงินเสร็จแล้ว กรุณาแจ้ง ชื่อ-ที่อยู่-รหัสไปรษณีย์ และหลักฐานการชำระเงินทางไลน์ ไอดี wisan252725 หรือทางอีเมล์ contact@phutipat-vetiver.com

Google Analytics Stats

generated by GADWP 
Call Now