ภูติภัทร์หญ้าแฝก

ภูติภัทร์หญ้าแฝก

 

ภูติภัทร์หญ้าแฝก

 

ภูติภัทร์หญ้าแฝก

      ภูติภัทร์หญ้าแฝก ขายหญ้าแฝก 30 สต. รับเหมาปลูกหญ้าแฝก บริการขายส่งตลอดทั้งปี เราขายหญ้าแฝก รับเหมาปลูกหญ้าแฝก เรื่องหญ้าแฝกต้องที่นี้เลย เรามีให้บริการไม่ว่าจะเป็น พ้นธ์ุหญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน ใหลูกค้าทุกท่านเพื่อนำไปปลูกหรือนำไปขยายพ้นธ์ุในปีต่อๆ ไป หรือจะปรึกษาก่อนได้ เรายินดีให้ปรึกษาเสมอ สอบถามโทร. 063-481-4573 (วิสันต์) ไลน์ไอดี wisan252725

 

จำหน่ายพันธุ์หญ้าแฝก

 

     ก่อนนำพ้นธ์ุหญ้าแฝกไปปลูก ทางร้านมีคำตอบให้ หรือจะเรียกใช้ทางร้านก็รับเหมาปลูกหญ้าแฝกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในปีที่ผ่านๆมา รู้เรื่องหญ้าแฝกเป็นอย่างดี และขั้นตอนการปลูกหญ้าแฝก ก่อนนำหญ้าแฝกไปปลูก ต้องทำแบบให่นก่อน ทางร้านมีการชำหญ้าแฝกให้ลูกค้าก่อนปลูก ประมาณ 5-7 วัน ก่อนจัดส่งให้ลูกค้าเพื่อนำไปปลูกในที่ๆ เตรียมไว้ และแนะนำวิธีการปลูกให้ลูกค้าด้วย ที่สอบถามเข้ามา ควรปลูกหญ้าแฝกให้มีความห่างระหว่างต้น 10-15 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 4-5 เมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่นั้นๆ

 

ขายหญ้าแฝก

 

       หญ้าแฝก เป็นพืชชนิดหนึ่งที่คล้ายๆต้นหญ้าและต้นก้าพ้นธ์ุข้าว เป็นหญ้าที่นิยมนำมาปลูกในที่การเกษรได้ดี ปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Vetiver Grass หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรากยาวฝังลงดินดำตรง และแนบกับพื้นดิน ลำต้นเป็นป้องๆใบแหลมยาว เป็นกอใหญ่และสามารถขยายพ้นธ์ุได้ง่าย สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ๆ มีน้ำอุ้มขัง และในสะภาพดินที่แห้งแล้ง การดูแลก็ไม่ยากเหมาะกับทุกสภาพดินในประเทศ การที่หญ้าแฝกถูกนำมามาปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อยึดเกาะดินได้เป็นอย่างดี เบียดกันแน่นและไม่แผ่ขยายออกด้านข้าง ไม่ต้องดูแลมากอีกด้วย

 

ขายหญ้าแฝก
 

การันตีการซื้อขายหญ้าแฝก

 

     ร้านภูติภัทร์หญ้าแฝก จดทะเบียนประกอบธุรกิจกับกรมการค้าในนาม นาย วิสันต์ โมรานอก  ณ วันที่ 7 กพ. 2560 โดยใช้ชื่อการประกอบพาณิชยกิจว่า ร้าน ขายพันธุ์หญ้าแฝก แห่งพาณิชยกิจ ขายหญ้าแฝก เพื่อเป็นการการันตีการซื้อขายหญ้าแฝก กับเรานั้นปลอดภัย 100% แน่นอน สั่งซื้อหญ้าแฝก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 063-4814573

 

การันตีการซื้อขายหญ้าแฝก

 

ลักษณะของหญ้าแฝก

 

     หญ้าแฝกจะมี 2 สายพันธ์ คือ หญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน หญ้าแฝกนั้นเป็นพืชที่มีอายุยืนนาน จะขึ้นเป็นกอใหญ่ ใบมีลักษณะขอบขนานแคบปลายแหลม มีความยาว 30-80 เซนติเมตร และมีความกว้าง 5-10 เมนลิเมตรยังขยายพันธ์ได้ 2 แบบ ได้แก่ไม่อาศัยเพศ การแตกหน่อจากลำต้นใต้ดิน หรือแบบอาศัยเพศ ใช้ดอกและเมล็ด การขยายพันธุ์ดอก และเมล็ดไม่เป็นที่นิยมส่วนมาก ส่วนใหญ่จะนำหน่อจากลำต้นใต้ดินเป็นส่วนใหญ่
 

 

 

การแยกหน่อหญ้าแฝกก่อนนำปลูก
     นำพันธ์หญ้าแฝกมาตัดส่วนใบออกเหลือความยาวระหว่างต้น 25 เซนติเมตร และความยาวราก 5-10 เซนติเมตร แล้วแยกออกเป็นต้นๆ คัดเฉพาะต้นที่ๆสมบูรณ์และมีรากติด แล้วนำมาปลูกในที่ๆเตรียมไว้สำหรับการเพาะชำในแปลงแบบยกร่อง ตามหลักคือนำหญ้าแฝกที่เตรียมไว้ มาปลูกในแปลงที่ยกร่องไว้แล้ว ให้มีความกว้าง 1-1.5 เมตร ระยะห่างระหว่างแปลง 1.5 เมตร สามารถแตกหน่อได้อีก 50-70 เท่า ใช้เวลา 4-5 เดือนสามารถนำไปขยายพันธ์ต่อได้อีกในปีต่อๆ ไป

 

การเตรียมแนวพื้นที่ก่อนปลูก
     หญ้าแฝกเราจะใช้วิธีวางแนวขวางตามความลาดชัน และแนวขนานตามสะภาพพื้นดิน แล้วใส่ปุ๋ยชีวภาพลงไปในหลุมในแนวร่องปลูก เพื่อเพิ่มสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน จึงเริ่มการปลูกหญ้าแฝก

 

การปลูกหญ้าแฝก
     ขั้นตอนแรกในการเตรียมพันธ์หญ้าแฝก ให้ตัดใบหญ้าแฝกออก ให้มีความยาวจากดิน 15-25 เซนติเมตร ใช้จอบแซะรอบกอหญ้าแล้วงัดมาทั้งกอ แล้วเอารากและใบออก แล้วแยกออกเป็นต้นๆคัดเอาใบแห้งออก สับรากออก ตัดใหมีความสุงจากรากขึ้นไปประมาณ 25-30 เซนติเมตร ให้มัดเป็นมัดๆ ให้แ่งเป็นมัดๆละ 50 ต้น ลังจากนำหญ้าแฝกเป็นมัดๆแล้วให้นำไปแซ่ในปุ๋ยอินทรีย์ที่เตรียมไว้ประมาณ 15 ชั่วโมงแล้วนำขึ้นมาสังเกตมีรากสีขาวรอบเหง้าหญ้าแฝกจากนั้นนำมาตั้งไว้ในที่ร่มประมาณ 1-2 วัน ก็พร้อมนำไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้
 

 

หญ้าแฝกลุ่ม

     เป็นพืชมีลักษณะลำต้นเป็นป้องๆคลายป้องอ้อยใบมีลักษณะยาวขนานแหลม จุดเด็นหญ้าแฝกลุ่มมีลำต้นที่แข็งสุงเลียวเป็นกอใหญ่ไม่แผ่ขยายออกด้านข้าง ส่วนดีสามารถทนต่อสะภาพน้ำท่วมขังและสะภาพดินที่แห้งแล้งและเจริญเติบโตได้ดี ยังปลูกง่ายติดเร็วและตายยาก

 

 

หญ้าแฝกดอน

     เป็นพืชที่มีลักษณะคลายกล้าพันธ์ข้าวมีลำต้นแบนหลีบใบเล็กยาวแหลม ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่สุงเป็นกอๆส่วนใบสามารถนำมาแปรรูปได้เช่น ตะกร้า หมวก กันสาร ไฝหญ้าจากใบหญ้าแฝก

 

 
หญ้าแฝกดอน
 

 

ช่องทางติดต่อ

ร้าน : ภูติภัทร์หญ้าแฝก
ที่อยู่ : 9 หมุ่ที่ 12 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
โทรศัพท์ : 063-481-4573
Line ID : wisan252725
อีเมล์ : contact@phutipat-vetiver.com

 

 

 

 

ราคาหญ้าแฝก

ขั้นต่ำการสั่งซื้อหญ้าแฝก

  • สั่งขั้นต่ำ 500 ต้น ต้นๆละ 1 บาท
  • สั่งซื้อ 1,000 ต้นๆ ละ 0.50 สตางค์
  • สั่งซื้อ 5,000 ต้นๆ ละ 0.50 สตางค์
  • สั่งซื้อ 10,000 ต้นๆ ละ 0.45 สตางค์
  • สั่งซื้อ 50,000 ต้นๆ ละ 0.40 สตางค์
  • สั่งซื้อ 100,000 ต้นๆ ละ 0.35 สตางค์
  • สั่งซื้อ 200,000 ต้นๆ ละ 0.30 สตางค์

 

 

 

ไปรษณีย์ไทย

วิธีการชำระค่าสินค้า และบริิการจัดส่งสินค้า >> ดูวิธีการชำระเงิน