ภูติภัทร์หญ้าแฝก

 

ภูติภัทรหญ้าแฝก

ภูติภัทร์หญ้าแฝก

      ภูติภัทร์หญ้าแฝก ขายหญ้าแฝก 30 สต. รับเหมาปลูกหญ้าแฝก บริการขายส่งตลอดทั้งปี เราขายหญ้าแฝก รับเหมาปลูกหญ้าแฝก เรื่องหญ้าแฝกต้องที่นี้เลย เรามีให้บริการไม่ว่าจะเป็น พ้นธ์ุหญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน ใหลูกค้าทุกท่านเพื่อนำไปปลูกหรือนำไปขยายพ้นธ์ุในปีต่อๆ ไป หรือจะปรึกษาก่อนได้ เรายินดีให้ปรึกษาเสมอ สอบถามโทร. 063-481-4573 (วิสันต์) ไลน์ไอดี wisan252725

ภูติภัทร์หญ้าแฝก

 
     ก่อนนำพ้นธ์ุหญ้าแฝกไปปลูก ทางร้านมีคำตอบให้ หรือจะเรียกใช้ทางร้านก็รับเหมาปลูกหญ้าแฝกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในปีที่ผ่านๆมา รู้เรื่องหญ้าแฝกเป็นอย่างดี และขั้นตอนการปลูกหญ้าแฝก ก่อนนำหญ้าแฝกไปปลูก ต้องทำแบบให่นก่อน ทางร้านมีการชำหญ้าแฝกให้ลูกค้าก่อนปลูก ประมาณ 5-7 วัน ก่อนจัดส่งให้ลูกค้าเพื่อนำไปปลูกในที่ๆเตรียมไว้ และยังแน่นำวิธีการปลูกให้ลูกค้าด้วยที่สอบถามเข้ามา ทางร้านยังแน่นำให้ลูกค้าปลูกหญ้าแฝกให้มีความห่างระหว่างต้น 10-15 เซนติเมตร ความกว้าง 4-5 เมตร ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้นๆ
 

ขายหญ้าแฝก

       หญ้าแฝก เป็นพืชชนิดหนึ่งที่คลายๆหญ้าและต้นก้าพ้นธ์ุข้าว เป็นหญ้าที่นิยมนำมาปลูกในที่การเกษรได้ดี ปลูกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Vetiver Grass หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรากยาวฝังลงดินดำตรงๆและแนบกับพื้นดิน ลำต้นเป็นป้องๆใบแหลมยาว เป็นกอใหญ่และสามารถขยายพ้นธ์ุได้ง่ายๆ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในที่ๆมีน้ำอุ้มขังและในสะภาพดินที่แห้งแล้ง การดูแลก็ไม่ยากเหมาะกับทุกสะภาพดินในประเทศ การที่หญ้าแฝกถูกนำมามาปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อยึดเกาะดินได้เป็นอย่างดี เพียดกันแน่นไม่แผ่ขยายออกด้านข้าง และไม่ต้องดูแลมากอีกด้วย
 
ขายหญ้าแฝก
 

 การันตีการซื้อขายหญ้าแฝก

     ร้านภูติภัทร์หญ้าแฝก จดทะเบียนประกอบธุรกิจกับกรมการค้าในนาม นาย วิสันต์ โมรานอก  ณ วันที่ 7 กพ. 2560 โดยใช้ชื่อการประกอบพาณิชยกิจว่า ร้าน ขายพันธุ์หญ้าแฝก แห่งพาณิชยกิจ ขายหญ้าแฝก

 

ทะเบียนการค้า

ทะเบียนการค้าร้านขายหญ้าแฝก

     เพื่อเป็นการการันตีการซื้อขายหญ้าแฝก กับเรานั้นปลอดภัย 100% แน่นอน สั่งซื้อหญ้าแฝก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 063-4814573

 

ลักษณะของหญ้าแฝก

     หญ้าแฝกจะมี 2 สายพันธ์ คือ หญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน หญ้าแฝกนั้นเป็นพืชที่มีอายุยืนนาน จะขึ้นเป็นกอใหญ่ ใบมีลักษณะขอบขนานแคบปลายแหลม มีความยาว 30-80 เซนติเมตร และมีความกว้าง 5-10 เมนลิเมตรยังขยายพันธ์ได้ 2 แบบ ได้แก่ไม่อาศัยเพศ การแตกหน่อจากลำต้นใต้ดิน หรือแบบอาศัยเพศ ใช้ดอกและเมล็ด การขยายพันธ์ดอกและเมล็ดไม่เป็นที่นิยมส่วนมาก ส่วนใหญ่จะนำหน่อจากลำต้นใต้ดินเป็นส่วนใหญ่
 

การแยกหน่อหญ้าแฝกก่อนนำปลูก
     นำพันธ์หญ้าแฝกมาตัดส่วนใบออกเหลือความยาวระหว่างต้น 25 เซนติเมตร และความยาวราก 5-10 เซนติเมตร แล้วแยกออกเป็นต้นๆ คัดเฉพาะต้นที่ๆสมบูรณ์และมีรากติด แล้วนำมาปลูกในที่ๆเตรียมไว้สำหรับการเพาะชำในแปลงแบบยกร่อง ตามหลักคือนำหญ้าแฝกที่เตรียมไว้ มาปลูกในแปลงที่ยกร่องไว้แล้ว ให้มีความกว้าง1-1.5 เมตร ระยะห่างระหว่างแปลง 1.5 เมตร สามารถแตกหน่อได้อีก 50-70 เท่า ใช้เวลา 4-5 เดือนสามารถนำไปขยายพันธ์ต่อได้อีกในปีต่อๆ ไป

การเตรียมแนวพื้นที่ก่อนปลูก

     หญ้าแฝกเราจะใช้วิธีวางแนวขวางตามความลาดชัน และแนวขนานตามสะภาพพื้นดิน แล้วใส่ปุ๋ยชีวภาพลงไปในหลุมในแนวร่องปลูก เพื่อเพิ่มสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน จึงเริ่มการปลูกหญ้าแฝก

การปลูกหญ้าแฝก
     ขั้นตอนแรกในการเตรียมพันธ์หญ้าแฝก ให้ตัดใบหญ้าแฝกออก ให้มีความยาวจากดิน 15-25 เซนติเมตร ใช้จอบแซะรอบกอหญ้าแล้วงัดมาทั้งกอ แล้วเอารากและใบออก แล้วแยกออกเป็นต้นๆคัดเอาใบแห้งออก สับรากออก ตัดใหมีความสุงจากรากขึ้นไปประมาณ 25-30 เซนติเมตร ให้มัดเป็นมัดๆ ให้แ่งเป็นมัดๆละ 50 ต้น ลังจากนำหญ้าแฝกเป็นมัดๆแล้วให้นำไปแซ่ในปุ๋ยอินทรีย์ที่เตรียมไว้ประมาณ 15 ชั่วโมงแล้วนำขึ้นมาสังเกตมีรากสีขาวรอบเหง้าหญ้าแฝกจากนั้นนำมาตั้งไว้ในที่ร่มประมาณ 1-2 วัน ก็พร้อมนำไปปลูกในแปลงที่เตรียมไว้
 
 

หญ้าแฝกลุ่ม

     เป็นพืชมีลักษณะลำต้นเป็นป้องๆคลายป้องอ้อยใบมีลักษณะยาวขนานแหลม จุดเด็นหญ้าแฝกลุ่มมีลำต้นที่แข็งสุงเลียวเป็นกอใหญ่ไม่แผ่ขยายออกด้านข้าง ส่วนดีสามารถทนต่อสะภาพน้ำท่วมขังและสะภาพดินที่แห้งแล้งและเจริญเติบโตได้ดี ยังปลูกง่ายติดเร็วและตายยาก

 หญ้าแฝกดอน 

     เป็นพืชที่มีลักษณะคลายกล้าพันธ์ข้าวมีลำต้นแบนหลีบใบเล็กยาวแหลม ส่วนใหญ่จะพบในพื้นที่สุงเป็นกอๆส่วนใบสามารถนำมาแปรรูปได้เช่น ตะกร้า หมวก กันสาร ไฝหญ้าจากใบหญ้าแฝก

 
หญ้าแฝกดอน
 
 

ช่องทางติดต่อ

ร้าน : ภูติภัทร์หญ้าแฝก
ที่อยู่ : 9 หมุ่ที่ 12 ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
โทรศัพท์ : 063-481-4573
Line ID : wisan252725
อีเมล์ : contact@phutipat-vetiver.com

 


ราคาหญ้าแฝก

ขั้นต่ำการสั่งซื้อหญ้าแฝก

  • สั่งขั้นต่ำ 500 ต้น ต้นๆละ 1 บาท
  • สั่งซื้อ 1,000 ต้นๆ ละ 0.50 สตางค์
  • สั่งซื้อ 5,000 ต้นๆ ละ 0.50 สตางค์
  • สั่งซื้อ 10,000 ต้นๆ ละ 0.45 สตางค์
  • สั่งซื้อ 50,000 ต้นๆ ละ 0.40 สตางค์
  • สั่งซื้อ 100,000 ต้นๆ ละ 0.35 สตางค์
  • สั่งซื้อ 200,000 ต้นๆ ละ 0.30 สตางค์

 


ไปรษณีย์ไทย

วิธีการชำระค่าสินค้า และบริิการจัดส่งสินค้า >> ดูวิธี


พื้นที่บริการจัดส่งหญ้าแฝก

คุณสามารถตรวจเช็คจังหวัดที่เราให้บริการจัดส่งหญ้าแฝกได้เลย

ซื้อหญ้าแฝก กรุงเทพ

ซื้อหญ้าแฝก สมุทรปราการ

ซื้อหญ้าแฝก สมุทรสาคร

ซื้อหญ้าแฝก ประจวบคีรีขันธ์

ซื้อหญ้าแฝก สระแก้ว

ซื้อหญ้าแฝก ตราด

ซื้อหญ้าแฝก จันทบุรี

ซื้อหญ้าแฝก ระยอง

ซื้อหญ้าแฝก นครพนม

ซื้อหญ้าแฝก บึงกาฬ

ซื้อหญ้าแฝก สกลนคร

ซื้อหญ้าแฝก มุกดาหาร

ซื้อหญ้าแฝก หนองคาย

ซื้อหญ้าแฝก อำนาจเจริญ

ซื้อหญ้าแฝก หนองบัวลำภู

ซื้อหญ้าแฝก ศรีสะเกษ

ซื้อหญ้าแฝก อุดรธานี

ซื้อหญ้าแฝก ยโสธร

ซื้อหญ้าแฝก เลย

ซื้อหญ้าแฝก กาฬสินธุ์

ซื้อหญ้าแฝก ร้อยเอ็ด

ซื้อหญ้าแฝก มหาสารคาม

ซื้อหญ้าแฝก สุรินทร์

ซื้อหญ้าแฝก ขอนแก่น

ซื้อหญ้าแฝก อำนาจเจริญ

ซื้อหญ้าแฝก บุรีรัมย์

ซื้อหญ้าแฝก ชลบุรี

ซื้อหญ้าแฝก สงขลา

ซื้อหญ้าแฝก หาดใหญ่

ซื้อหญ้าแฝก หัวหิน

ซื้อหญ้าแฝก ปทุมธานี

ซื้อหญ้าแฝก นนทบุรี

ซื้อหญ้าแฝก ลพบุรี

ซื้อหญ้าแฝก สิงห์บุรี

ซื้อหญ้าแฝก ปราจีนบุรี

ซื้อหญ้าแฝก สุโขทัย

ซื้อหญ้าแฝก อุทัยธานี

ซื้อหญ้าแฝก ชัยนาท

ซื้อหญ้าแฝก สระบุรี

ซื้อหญ้าแฝก นครนายก

ซื้อหญ้าแฝก นครปฐม

ซื้อหญ้าแฝก ฉะเชิงเทรา

ซื้อหญ้าแฝก อ่างทอง

ซื้อหญ้าแฝก ราชบุรี

ซื้อหญ้าแฝก กาญจนบุรี

ซื้อหญ้าแฝก สุพรรณบุรี

ซื้อหญ้าแฝก อยุธยา

ซื้อหญ้าแฝก สมุทรสงคราม

ซื้อหญ้าแฝก เชียงใหม่

ซื้อหญ้าแฝก เชียงราย

ซื้อหญ้าแฝก นครราชสีมา

ซื้อหญ้าแฝก ชัยภูมิ